Förhandling om nya hyror 2023

Nu kommer Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen att påbörja förhandlingarna om de nya hyrorna för 2023.

Du kommer få information om din nya hyra när förhandlingarna är klar. Informationen kommer på din hyresavi.

Du hittar mer information kring detta på Fastighetsägarnas och Hyresgästföreningens hemsida.