Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen
angående hyran för 2022 i Härnösand. Överenskommelsen
innebär att hyran i denna fastighet ska höjas med 1,50%. Den
nya hyran framgår av er kommande hyresavi.
Höjningen gäller från och med den 1 april 2022.
I de förhandlade hyrorna ingår ersättning till
Hyresgästföreningen för förhandlingsarbetet med 144 kr per år.
Beloppet kommer att översändas till Hyresgästföreningen.