S4QUNGHI_q100_w740_mFile_cmOnlyScaleDown

Rosenbäcksallén 4 A,B

Fastighetsbeteckning : Kyrkvärden 1