0M44ADJI_q100_w740_mFile_cmOnlyScaleDown

Ådalsvägen 19, Västra ringvägen 51.

Fastighetsbeteckning : Björken 14