0771-407090
Norra kyrkogatan 9, 871 31 Härnösand
Svenska

FAQ

Borttappad nyckel, hur gör jag?

När du flyttar från oss behöver samtliga nycklar återlämnas till oss, saknas någon behöver du bekosta cylinderbyte. Du kan göra ett cylinderbyte antingen på en gång eller senast när du flyttar ut. I samband med cylinderbytet får du samtidigt nya nycklar. För att göra ett cylinderbyte så kontaktar du fastighetsskötaren för din fastighet.

Vilket ansvar har man i tvättstugan?

Tänk på att städa efter dig och lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den nästa gång du ska tvätta. Om något inte fungerar, fel anmäl det under fliken felanmälan och sätt gärna upp en lapp så att nästa person vet att problemet är felanmält.

Har ni några lediga lägenheter?

Alla lägenheter publiceras på vår hemsida och där kan man lämna intresse anmälan.

Vad får jag använda mitt garage till?

Enligt hyresavtalet får man ej i garaget utföra reparations- och/eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans garageplats eller på utrymme som ägs av hyresvärden, ej heller sådana arbeten som medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom. Detta innebär att svetsning, slipning eller liknande arbeten ej får förekomma i garagen. Likadant gäller för elinstallationer; installationerna skall vara utförda av yrkesman för att undvika brandrisk i garagen. Det får ej heller förekomma tvätt av fordon i eller utanför garagen. All sådan verksamhet måste ske i tvättinrättningar eller vid bensinstationer. Det gäller också att Du som hyresgäst ser till att garageporten är låst när du lämnar garaget-annars uppstår risk för att obehöriga tar sig in i hela längan.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är normalt tre månader och finns angivet i ditt hyreskontrakt. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Ditt hyreskontrakt måste alltid sägas upp skriftligt. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för nya sökande.

Får jag renovera i min hyresrätt?

Det är tillåtet att på egen bekostnad måla och tapetsera i din lägenhet. Men tänka på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört, vilket innebär:
• om du har använt felaktigt material
• utfört jobbet slarvigt eller
• valt extrema färger och mönster
kan du bli ersättningsskyldig för återställande av lägenheten när du flyttar. Ta för vana att alltid rådgöra med din förvaltare innan du sätter igång.

Något går sönder vart vänder jag mig?

Om det uppstår skada eller fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen. Detta gäller allt från droppande kranar till att kylskåpet stannat, eller att tvättmaskinen i den gemensamma tvättstugan har slutat att fungera osv ska du genast felanmäla detta. Använd formuläret under fliken felanmälan. Vid akuta fel tillexempel en vattenskada ring under kontorstid 0771-407090. Utanför kontorstid används journumret (070-3466055) Om ett fel uppstår med större skada som följd och att du inte anmält det kan du bli ersättningsskyldig.

Om något går sönder- vem betalar?

Du är enligt hyreslagen ersättningsskyldig för onormalt slitage och vållande av skada. Du ansvarar även om någon som tillhör ditt hushåll eller gästar dig agerat vårdslöst eller försumligt. Detta gäller även för om du har inneboende eller anlitat externa hantverkare som orsakar skador. Kort sagt, det är du som är ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

Får jag hyra ut i andra hand?

Ja, men du måste alltid ha skriftligt tillstånd från hyresvärden. Tänk på att lämna in ansökan i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk även på att du, även om du hyr ut i andra hand, står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet. Om andrahandsuthyrning sker utan samtycke medför att du mister din hyresrätt.

Läs mer...